Arya Samaj Leaders

Munivar Pandit Gurudatt Vidyaarthi

1864-1890


Mahatma Hansraj

1864-1938


Punjab Kesari Lala Lajpatrai

1865-1928


Mahatma Narain Swami

1869-1947


Pandit Ganpati Sharma

1873-1912


Bhai Parmanand

1876-1947


Swami Swantranand Saraswati

1877-1954


Swami Atmanand Saraswati

1879-1960


 

Next Page

 

Back to Tankara Page