TANKARA SHIVRATRI 1997

Vinod Sharma near Shiv Mandir


 


 

Group of visitors at Tankara. Ramnath Sehgal Jee, Late OmKar Nath Jee, Late Mahatma Arya Bhikshu Jee, Late Satya Dev Jee Vidyalankar, Vinod Sharma, Vijay Kumar and Shivrat Vati Jee.


 

Yagya Shala gathering


.

Lunch Time at Tankara Festival. 


Far left  Shri Satyadev Vidyalankar, Lala Om Kar Nath, Swami Styam Jee,Mahatma Anand Bhikshu Jee


.


 


 


 


 


.


.


 


 


BACK TO TANKARA PAGE